SREČNO V 2018

Vsem članicam in članom FNKC želim SREČNO, ZDRAVO IN FILATELISTIČNO NUMIZMATIČNIH UŽITKOV POLNO NOVO LETO.

Naslednje srečanje FNKC bo v četrtek, 11. 1., in drugo srečanje 25. 1. 2018 – obakrat ob 18.00, na II. osnovni šoli Celje.

Igor Topole